Coulomb na štvorcový meter / C/m^2 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická indukcia 

C/m^2

coulomb na štvorcový meter

Odvodená jednotka SI.
Coulomb na štvorcový meter je elktrická indukcia, pri ktorej rovinnou plochou s obsahom 1 štvorcového metra, kolmou na smer toku, prechádza dielektrický tok 1 coulombu.
C/m^2 = m^-2 * s * A

Farad / F /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická kapacita 

F

farad

Odvodená jednotka SI.
1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C.
F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^2

Coulomb / C /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický náboj 

C

coulomb

Odvodená jednotka SI.
1 C je elektrický náboj, ktorý pretečie vodičom pri stálom prúde 1ampér za 1sekundu.

Siemens / S /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická vodivosť 

S

siemens

Odvodená jednotka SI.
Siemens je vodivosť elektrického vodiča s odporom 1 ohmu.
S = m^2 * kg^-1 * s^3 * A^2

Ohmmeter / Ω.m /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Merný elektrický odpor 

Ω.m – ohm.m

ohmmeter

Hlavná jednotka elektrického odporu (SI).
1 ohmmeter je merný elektrický odpor kocky daného materiálu dĺžky hrany 1 m pri teplote 20°C.
ohm.m = m^3 * kg * s^-3 * A^-2

Hertz / Hz /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Kmitočet (Frekvencia) 

Hz

hertz

Odvodená jednotka SI.
1 Hz je kmitočet periodického deja, ktorého jedna perióda trvá 1 s.

Číselne sa frekvencia rovná počtu opakujúcich sa dejov za jednotku času. Ak sú opakovanými dejmi plné otočenia telesa, ide o otáčky. V staršej literatúre sa 1 Hz niekedy označuje ako cykel za sekundu (c/s).

Ohm / Ω /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický odpor 

Ω - ohm (grécke písmeno)

ohm

Odvodená jednotka SI.
1 ohm je odpor vodiča, v ktorom stále napätie 1 V medzi koncami vodiča vyvolá prúd 1 A, ak nepôsobí vo vodiči elektromotorické napätie.
ohm = m^2 * kg * s^-3 * A^-2

Volt / V /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrické napätie 

V

volt

Hlavná jednotka elektrického napätia (resp. elektrického potenciálu. elektromotorického napätia) (SI).
1 V je napätie medzi koncami vodiča, do ktorého stály prúd 1 A dodáva výkon 1 W.
V = m^2 * kg * s^-3 * A^-1

Ampér / A /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický prúd 

A

ampér

Základná jednotka SI.
1A je prúd, ktorý pri stálom prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi veľmi dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuuvo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá medzi vodičmi silu 2.10^-7 N (2.10^-7 m.kg.s^-2) na 1 m dĺžky.

(1A je tiež hlavná jednotka magnetického potenciálu-magnetického napätia-alebo magnetomotorického napätia).

Newton na kubický meter / N/m^3 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Špecifická tiaž 

N/m^3

newton na kubický meter

« Predošlá stranaNasledujúca strana »