Sekunda / s /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Čas 

s

sekunda

Hlavná jednotka SI.
Sekunda je čas trvania 9 192 631 770 periód žiarenia, ktoré zodpovedá prechodu medzi dvoma hladinami veľmi jemnej štruktúry základného stavu atómu Cézia 133.