Tesla / T /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Magnetická indukcia 

T

tesla

Odvodená jednotka SI.
Tesla je magnetická indukcia, pri ktorej v rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra umiestnenej kolmo na smer magnetickej indukcie, prechádza magnetický indukčný tok 1 webera.
T = kg * s^-2 * A^-1