Steradián / sr /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Priestorový uhol 

sr

steradián

Doplnková jednotka SI.
Steradián je priestorový uhol, ktorý s vrcholom v strede gule vytína na povrchu tejto gule plochu s obsahom rovnajúcim sa druhej mocnine polomeru gule.