Ampér / A /

December 5, 2010 by
Filed under: Elektrický prúd 

A

ampér

Základná jednotka SI.
1A je prúd, ktorý pri stálom prietoku dvoma rovnobežnými, priamymi veľmi dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuuvo vzdialenosti 1 m od seba, vyvolá medzi vodičmi silu 2.10^-7 N (2.10^-7 m.kg.s^-2) na 1 m dĺžky.

(1A je tiež hlavná jednotka magnetického potenciálu-magnetického napätia-alebo magnetomotorického napätia).

Comments


Comments are closed.