Hertz / Hz /

December 6, 2010 by
Filed under: Kmitočet (Frekvencia) 

Hz

hertz

Odvodená jednotka SI.
1 Hz je kmitočet periodického deja, ktorého jedna perióda trvá 1 s.

Číselne sa frekvencia rovná počtu opakujúcich sa dejov za jednotku času. Ak sú opakovanými dejmi plné otočenia telesa, ide o otáčky. V staršej literatúre sa 1 Hz niekedy označuje ako cykel za sekundu (c/s).

Comments


Comments are closed.