Ampér na meter / A/m /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Intenzita magnetického poľa 

A/m

ampér na meter

Odvodená jednotka SI.
Ampér na meter je intenzita magnetického poľa vo vnútri veľmi dlhého solenoidu, pri ktorom súčin a dĺžkovej hustoty závitov je 1 A/m.
(V praxi sa táto jednotka volala aj ampérzávit na meter).

Henry / H /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Indukčnosť 

H

henry

Odvodená jednotka SI.
Henry je vlastná indukčnosť uzavretého obvodu, v ktorom vznikne elektromotorické napätie 1 V, keď sa elektrický prúd pretekajúci týmto obvodom rovnomerne mení o 1 ampér za 1 sekundu.
H = m^2 * kg * s^.2 * A^-2

Tesla / T /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Magnetická indukcia 

T

tesla

Odvodená jednotka SI.
Tesla je magnetická indukcia, pri ktorej v rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra umiestnenej kolmo na smer magnetickej indukcie, prechádza magnetický indukčný tok 1 webera.
T = kg * s^-2 * A^-1

Weber / Wb /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Magnetický indukčný tok 

Wb

weber

Odvodená jednotka SI.
Weber je magnetický indukčný tok indukujúci v závite, ktorý ho obopína, elektromotorické napätie 1 voltu, ak sa tento tok zmenšuje rovnomerne tak, že za 1 sekundu zanikne.
Wb = m^2 * kg/s^2 * A

Volt na meter / V/m /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Intenzita elektrického poľa 

V/m

volt na meter

Odvodená jednotka SI.
Volt na meter je intenzita elektrického poľa, v ktorom potenciálny rozdiel medzi dvoma bodmi vo vzdialenosti 1 metra v smere poľa je 1 volt.
(Volt na meter je intenzita poľa v takom mieste, kde na bodový náboj 1 coulombu pôsobí sila 1 newtona.
V/m = m * kg * s^-3 * A^-1

Coulomb na štvorcový meter / C/m^2 /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická indukcia 

C/m^2

coulomb na štvorcový meter

Odvodená jednotka SI.
Coulomb na štvorcový meter je elktrická indukcia, pri ktorej rovinnou plochou s obsahom 1 štvorcového metra, kolmou na smer toku, prechádza dielektrický tok 1 coulombu.
C/m^2 = m^-2 * s * A

Farad / F /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická kapacita 

F

farad

Odvodená jednotka SI.
1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C.
F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^2

Coulomb / C /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrický náboj 

C

coulomb

Odvodená jednotka SI.
1 C je elektrický náboj, ktorý pretečie vodičom pri stálom prúde 1ampér za 1sekundu.

Siemens / S /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická vodivosť 

S

siemens

Odvodená jednotka SI.
Siemens je vodivosť elektrického vodiča s odporom 1 ohmu.
S = m^2 * kg^-1 * s^3 * A^2

Ohmmeter / Ω.m /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Merný elektrický odpor 

Ω.m – ohm.m

ohmmeter

Hlavná jednotka elektrického odporu (SI).
1 ohmmeter je merný elektrický odpor kocky daného materiálu dĺžky hrany 1 m pri teplote 20°C.
ohm.m = m^3 * kg * s^-3 * A^-2

Nasledujúca strana »