Coulomb / C /

December 6, 2010 by
Filed under: Elektrický náboj 

C

coulomb

Odvodená jednotka SI.
1 C je elektrický náboj, ktorý pretečie vodičom pri stálom prúde 1ampér za 1sekundu.

Comments


Comments are closed.