Pascal sekunda / Pa.s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Dynamická viskozita 

Pa.s

pascal sekunda

Odvodená jednotka SI.
Pascal sekunda je dynamická viskozita laminárne prúdiacej tekutiny, v ktorej pri gradiente rýchlosti 1 za sekundu (recipročná sekunda) naprieč prúdu vzniká tangenciálne napätie 1 pascalu.