Milimol na liter / mmol/l /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Tvrdosť vody 

mmol/l

milimol na liter

Pascal sekunda / Pa.s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Dynamická viskozita 

Pa.s

pascal sekunda

Odvodená jednotka SI.
Pascal sekunda je dynamická viskozita laminárne prúdiacej tekutiny, v ktorej pri gradiente rýchlosti 1 za sekundu (recipročná sekunda) naprieč prúdu vzniká tangenciálne napätie 1 pascalu.

Štvorcový meter za sekundu / m^2/s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Kinematická viskozita 

m^2/s

štvorcový meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Štvorcový meter za sekundu je kinematická viskozita tekutiny s hustotou 1 kg/m3, ktorej dynamická viskozita je 1 pascal sekunda.