Legislatíva v oblasti merania

Oblasť merania a jednotiek v Slovenskej republike upravuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vo vyhláškach, ktoré boli uverejnené:

Zbierka zákonov č. 206/2000

a zneni noveli:

Zbierka zákonov č. 537/2009

Zdroj: Elektronická zbierka zákonov – IURA EDITION, spol. s r. o.