Siemens / S /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrická vodivosť 

S

siemens

Odvodená jednotka SI.
Siemens je vodivosť elektrického vodiča s odporom 1 ohmu.
S = m^2 * kg^-1 * s^3 * A^2