Radián za sekundu / rad/s /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Uhlová rýchlosť (otáčky) 

rad/s

radián za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Radián za sekundu je uhlová rýchlosť rovnomerného rotačného pohybu, pri ktorom sa za 1 sekundu vykoná uhlová dráha 1 radiánu.