Niektoré fyzikálne konštanty

December 6, 2010 by
Filed under: Metrické jednotky 

Niektoré fyzikálne konštanty

konštanta značka hodnota
Rýchlosť svetla vo vákuu c 3.108 m.s-1
Elementárny náboj e 1,602.10-19 C
Gravitačná konštanta G 6,67.10-11 m3.s-2 kg-1
Univerzálna plynová konštanta R 8,314 J.mol-1. K-1    
Avogardova konštanta Na 6,022.10-23 mol-1
Boltzmannova konštanta k 1,38.10-23 J.K-1
Stefanova - Boltzmannova konštanta s  5,67.10-8W.m-2.K-4
Permitivita vákua e0  8,85.10-12 F.m-1
Permeabilita vákua µ0  1,26.10-6 H.m-1  
Planckova konštanta h 6,63.10-34 J.s
Hmotnosť elektrónu me 9,11.10-31 kg
5,49.10-4 u
Hmotnosť protónu mp 1,67.10-27 kg
1,0073 u **
Hmotnosť neutrónu mn 1,67.10 -27 kg
1,0087 u **

** Hmotnosti zapísané v u sú v atómových hmotnostných jednotkách
1 u = 1,6605402.10-27 kg.

Zdroj: Fyzikálna veličina a jej jednotka

Comments


Comments are closed.