Meter za sekundu na druhú / m/s^2 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Zrýchlenie 

m/s^2

meter za sekundu na druhú

Odvodená jednotka SI.
Meter za sekundu na druhú je zrýchlenie rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu, ktorého rýchlosť sa za 1 sekundu zvýši o 1 meter za sekundu.