Meter za sekundu / m/s /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Rýchlosť 

m/s

meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Meter za sekundu je rýchlosť rovnomerného pohybu, pri ktorom sa za 1 sekundu vykoná dráha 1 metra.