Farad / F /

December 6, 2010 by
Filed under: Elektrická kapacita 

F

farad

Odvodená jednotka SI.
1 F je kapacita elektrického kondenzátora, ktorý pri napätí 1 V pojme náboj 1 C.
F = m^-2 * kg^-1 * s^4 * A^2

Comments


Comments are closed.