Volt / V /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Elektrické napätie 

V

volt

Hlavná jednotka elektrického napätia (resp. elektrického potenciálu. elektromotorického napätia) (SI).
1 V je napätie medzi koncami vodiča, do ktorého stály prúd 1 A dodáva výkon 1 W.
V = m^2 * kg * s^-3 * A^-1