Newton na kubický meter / N/m^3 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Špecifická tiaž 

N/m^3

newton na kubický meter

Kubický meter na kilogram / m^3/kg /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Špecifický objem 

m^3/kg

kubický meter na kilogram

Radián za sekundu na druhú / rad/s^2 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Uhlové zrýchlenie 

rad/s^2

radián za sekundu na druhú

Odvodená jednotka SI.
Radián za sekundu na druhú je uhlové zrýchlenie rovnomerne zrýchleného rotačného pohybu, ktorého uhlová rýchlosťsa za 1 sekundu zvýši o 1 radián za sekundu.

Radián za sekundu / rad/s /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Uhlová rýchlosť (otáčky) 

rad/s

radián za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Radián za sekundu je uhlová rýchlosť rovnomerného rotačného pohybu, pri ktorom sa za 1 sekundu vykoná uhlová dráha 1 radiánu.

Meter za sekundu na druhú / m/s^2 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Zrýchlenie 

m/s^2

meter za sekundu na druhú

Odvodená jednotka SI.
Meter za sekundu na druhú je zrýchlenie rovnomerne zrýchleného priamočiareho pohybu, ktorého rýchlosť sa za 1 sekundu zvýši o 1 meter za sekundu.

Meter za sekundu / m/s /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Rýchlosť 

m/s

meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Meter za sekundu je rýchlosť rovnomerného pohybu, pri ktorom sa za 1 sekundu vykoná dráha 1 metra.

Kilogram na meter na druru / kg m^2 /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Moment zotrvačnosti 

kg m^2

kilogram meter na druhú

Newton meter / Nm /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Moment sily 

Nm

newton meter

Newton / N /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Moment sily 

N

newton

Odvodená jednotka SI.
Newton je sila, ktorá udeľuje voľnému hmotnému bodu s hmotnosťou 1 kilogramu zrýchlenie 1 metra za sekundu na druhú.

Kilogram / kg /

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Hmotnosť 

kg

kilogram

Hlavná jednotka SI.
Kilogram je hmotnosť medzinárodného prototypu kilogramu, uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Sévres.

prototyp kilogramu

Nasledujúca strana »