Kubický meter za sekundu / m^3/s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Prietok (objemový a hmotnostný) 

m^3/s

kubický meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Kubický meter za sekundu je objemový prietok homogénnej tekutiny objemu 1 m3, ktorý pretečie daným prierezom za 1 sekundu.