Predpony

December 5, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Predpony 

Predpony slúžia na vyjadrenie násobkov alebo častí základných a odvodených jednotiek.

skr. názov pôvod hodn. hodnota názov
Y yotta tal. otto = osem 1024 1 000 000 000 000 000 000 000 000 kvadrilión
Z zetta tal. sette = sedem 1021 1 000 000 000 000 000 000 000 triliarda
E exa gr. εξάκις, hexákis = šesťkrát 1018 1 000 000 000 000 000 000 trilión
P peta gr. pentákis = päťkrát 1015 1 000 000 000 000 000 biliarda
T tera gr. τέρας, téras = tetrákis = štyrikrát 1012 1 000 000 000 000 bilión
G giga gr. γίγας, gígas = obrovský 109 1 000 000 000 miliarda
M mega gr. μέγας, mégas = veľký 106 1 000 000 milión
k kilo gr. χίλιοι, chílioi = tisíc 103 1 000 tisíc
h hekto gr. εκατόν, hekatón = sto 102 100 sto
da deka gr. δέκα, déka = desať 101 10 desať
—-   100 1 jeden
d deci lat. decimus = desatina 10-1 0,1 desatina
c centi lat. centesimus = stotina 10-2 0,01 stotina
m mili lat. millesimus = tisícina 10-3 0,001 tisícina
μ mikro gr. μικρός, mikrós = malý 10-6 0,000 001 milióntina
n nano gr. νάνος, nános = trpaslík 10-9 0,000 000 001 miliartina
p piko tal. piccolo = malý 10-12 0,000 000 000 001 bilióntina
f femto škand. femton = pätnásť 10-15 0,000 000 000 000 001 biliartina
a atto škand. arton = osemnásť 10-18 0,000 000 000 000 000 001 trilióntina
z zepto lat. septem = sedem 10-21 0,000 000 000 000 000 000 001 triliartina
y yokto lat. octo = osem 10-24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 kvadrilióntina