Henry / H /

December 6, 2010 by
Filed under: Indukčnosť 

H

henry

Odvodená jednotka SI.
Henry je vlastná indukčnosť uzavretého obvodu, v ktorom vznikne elektromotorické napätie 1 V, keď sa elektrický prúd pretekajúci týmto obvodom rovnomerne mení o 1 ampér za 1 sekundu.
H = m^2 * kg * s^.2 * A^-2

Comments


Comments are closed.