Pixel / px /

December 6, 2010 by
Filed under: Grafické jednotky 

px

pixel

Základnou dĺžkovou jednotkou grafického zobrazenia je pixel, čo je jeden obrazovkový bod.

Jednotka pixel sa da interpretovať aj v jednotkách dĺžky a preto sa možeme stretnuť zo značkami mm, cm, in, pt a pc, ktoré predstavuju klasické rozmeri. Nieje ale nikde nadefinovane, ako se tieto jednotky zobrazia v konečném efektu, pretože existuje rôzne rozlišenie obrazoviek.

Značka Názov Prevod Počet px
mm milimetr   1mm = 3.78px
cm centimetr 1cm = 10mm 1cm = 37.8px
in palec (inch) 1in = 2,54cm 1in = 96px
pt typografický bod 72pt = 1in 3pt = 4px
*
pc pica alebo cicero 1pc = 12pt , 6pc = 1in 1pc = 16px

Typografické jednotky pt a pc se odvozujú od anglického palca. V bežnom živote sa s nimi nestretávame, ale napríklad pt je jednotka, v ktorej se udáva veľkost písmen v textových editoroch typu Wordu.

* Prevod pt na pixely je závisli na nastavenia systémového zobrazenia. Normálne sú monitori nastavené na 96 dpi (96 px na palec), čo pri 72 pt na palec dáva vzťah 3pt = 4px. Uživateľ si môže dpi monitoru zmeniť.

Comments


Comments are closed.