Curie / Ci /

December 6, 2010 by
Filed under: Rádioaktivita 

Ci

curie

Dočasná jednotka na vyjadrovanie aktivity rádionuklidov v jadrovej fyzike.
Označenie Ci, staršie aj C a c.
1 Ci je také množstvo rádioaktívnej látky, v ktorej nastane za 1 sekundu 37 miliárd (= 3,7 * 10^10) rádioaktívnych rozpadov. Tento počet približne súhlasí s počtom alfa-častíc vyslaných 1 gramom rádia za 1 sekundu, t.j. že rádioaktivitu rovnajúcu sa 1 Ci má 1 gram rádia.

Comments


Comments are closed.