Watt / W /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Výkon (Tepelný tok) 

W

watt

Odvodená jednotka SI.
Watt je výkon, pri ktorom sa rovnomerne vykoná práca 1 joulu za 1 sekundu.
1 W=1 J/s=1 Nm/s

Kubický meter za sekundu / m^3/s /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Prietok (objemový a hmotnostný) 

m^3/s

kubický meter za sekundu

Odvodená jednotka SI.
Kubický meter za sekundu je objemový prietok homogénnej tekutiny objemu 1 m3, ktorý pretečie daným prierezom za 1 sekundu.

Joule na kilogram / J/kg /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Merná energia čerpadla 

J/kg

Joule na kilogram

Pascal / Pa /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Tlak 

Pa

pascal

Odvodená jednotka SI.
Pascal je tlak, ktorý vyvolá sila 1 newtonu rovnomerne rozložená na rovinnej ploche s obsahom 1 štvorcového metra, kolmej na smer sily.

Teplota Kelvina T / K /

December 6, 2010 by · Leave a Comment
Filed under: Teplota 

K

teplota Kelvina T

Základná jednotka SI.
Kelvin je 1/273,16 časť termodynamickej teploty trojitého bodu vody.
Kelvinova stupnica T[K] je definovaná trojitým bodom čistej vody.
Absolútna nula = 0 K.
Teplota tuhnutia čistej vody = 273,15 K.
Trojitý bod čistej vody = 273,16 K (presne).
Teplota varu čistej vody = 373,15 K.

« Predošlá strana